ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣPage in English - Σελίδα στα Αγγλικά
Ιδρυτικό μέλος του ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ


Εταιρική κοινωνική ευθύνη


Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου «Δημήτρης Ιω. Οικονομίδης» με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσία στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα φροντίζει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος με έργα.

Επιθυμία μας είναι να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας βοηθώντας τις τοπικές επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν την περιβαλλοντική τους εικόνα.
Αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας την οργάνωση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως

- Οργανωμένη ανακύκλωση (χαρτί, αλουμίνιο)
- Χουμοποίηση κλαδεμάτων και επαναχρησιμοποίηση ως βελτιωτικού εδάφους (Πιλοτικό στάδιο μικρής κλίμακας)
- Πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά σεμινάρια και ομιλίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως και σχετικές επιδείξεις (Ποιότητα νερών, Λειτουργία βιολογικών κλπ)

Παρέχοντας παράλληλα και την κατάλληλη τεκμηρίωση όπου αυτή απαιτείται. (βραβευμένες ακτές, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ.)

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.