ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣPage in English - Σελίδα στα Αγγλικά
Ιδρυτικό μέλος του ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ


Ευκαιρίες Καριέρας


Στο Aναλυτικό Eργαστήριο Ρόδου «Δημήτριος Ιω. Οικονομίδης» απασχολούνται ειδικότητες χημικών, χημικών μηχανικών, βιολόγων, τεχνολόγων τροφίμων και άλλων σχετικών αντικειμένων. Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην εταιρία μας παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα με ηλεκτρονικό μήνυμα.