ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ιω. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣPage in English - Σελίδα στα Αγγλικά
Ιδρυτικό μέλος του ΠΑ.Σ.Ε.Π.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ


Πιστοποιητικά

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017.
Το Αναλυτικό Εργαστήριο Ρόδου είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου (Εργαστήριο Δοκιμών) καταχωρημένος με αριθμό εγγραφής 57.
Ε.ΣΥ.Δ. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΥ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 57


Πιστοποιητικό διαπίστευσης


Μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό Διαπίστευσης: στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
Οι διαπιστευμένες δοκιμές, αναφέρονται στο πεδίο διαπίστευσης: Μπορείτε να το κατεβάσετε στα Ελληνικά και στα Αγγλικά